Belastingaangifte en alimentatie, waar dien je rekening mee te houden?

Wanneer er een relatiebeëindiging heeft plaatsgevonden kan het zijn dat je alimentatie ontvangt van of betaalt aan een ex-partner. Ook kunnen er andere onderhoudsverplichtingen zijn afgesproken. Er zijn een aantal zaken waarmee jullie rekening mee moeten houden bij de belastingaangifte. In dit artikel ga ik in op deze aandachtspunten en besteed ik aandacht aan de wijze waarop jullie dit op een juiste wijze kunnen verwerken in de belastingaangifte en voorlopige aanslag.

Kinderalimentatie
Soms hoor je van mensen in je omgeving dat uitgaven voor kinderalimentatie fiscaal aftrekbaar zijn. Vóór 1 januari 2015 was dit ook zo, maar sinds deze datum zijn uitgaven voor kinderalimentatie niet meer fiscaal aftrekbaar. Degene die de kinderalimentatie ontvangt, hoeft deze ook niet meer als inkomen aan te geven bij de belastingaangifte.

Partneralimentatie
Als je alimentatie betaald aan je ex-partner dan mag je deze partneralimentatie in je aangifte inkomstenbelasting fiscaal aftrekken als “betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsvoorzieningen”. De afspraken rondom de partneralimentatie moeten daarbij wel schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend zijn door beide partners.
Wanneer je partneralimentatie ontvang van je ex-partner dan dien je deze in de aangifte inkomstenbelasting aan te geven als inkomen. Over dit bedrag ben je naast inkomstenbelasting ook de bijdrage zorgverzekeringswet verschuldigd (de ZVW premie 2022 bedraagt 5,5%).

Afkoop partneralimentatie
Naast periodieke betalingen van partneralimentatie is ook een afkoopsom van de partneralimentatie of een koopsom voor een lijfrente die hiervoor is gestort bij een verzekeraar onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Het is daarbij belangrijk om goed te kijken wat jullie in het echtscheidingsconvenant hebben afgesproken met betrekking tot de fiscale afwikkeling aangezien de afkoopsom bij de ontvanger als inkomen dient te worden aangegeven. Bij een afkoopsom kan dit behoorlijke fiscale gevolgen hebben. Om deze fiscale gevolgen zoveel als mogelijk te voorkomen, is het belangrijk je hierover goed te laten adviseren.
Overige onderhoudsverplichtingen
Naast bovengenoemde partneralimentatie is het ook mogelijk om overige onderhoudsverplichtingen die ten gevolge van een echtscheiding zijn overeengekomen fiscaal af te trekken zoals:

 • Betalingen voor verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen waarvan je de betaalde premies eerder hebt afgetrokken;
 • Ouderdomspensioen dat u als partneralimentatie doorbetaalt;
 • Bijstand die de Sociale Dienst betaalt aan je ex-partner en waarvan de kosten op jou verhaald zijn;
 • Andere onderhoudsverplichtingen zoals bijvoorbeeld periodieke betalingen voor verplichtingen tot schadevergoeding;
 • Een deel van het eigen woningforfait, als je ex-partner in de gezamenlijke eigen woning blijft.

Betaalde hypotheekrente voor of door ex-partner
Wanneer een van jullie beiden (tijdelijk) in de woning blijft wonen en de ander betaalt (een deel van) de rente voor die achterblijver dan kan dit, onder bepaalde voorwaarden, worden aangemerkt als een onderhoudsverplichting. Hierdoor dient de betaalde rente als betaalde alimentatie te worden aangegeven en door de andere partij als ontvangen alimentatie te worden aangegeven. Hierover moeten bij een scheiding goede afspraken worden gemaakt om ervoor te zorgen dat dit fiscaal op de juiste wijze wordt verwerkt en goed opgenomen is in het convenant.

Voorlopige aanslag
Partneralimentatie heeft ook invloed op de voorlopige aanslag en de hoogte van eventuele toeslagen. Neem daarom partneralimentatie ook mee in de aanvraag of wijziging van de voorlopige aanslag en bij het aanvragen of wijzigen van toeslagen.

Conclusie
Het is belangrijk dat er tijdens de scheiding goede afspraken worden gemaakt rondom alimentatie en de fiscale afwikkeling hiervan. Deze afspraken moeten vervolgens op de juiste wijze in het convenant én in de belastingaangifte worden meegenomen. Mijn tip laat je goed adviseren door een deskundige op dit gebied!

Belastingaangifte en de eigen woning

Gastblog, Inge Walstra

Vanaf 1 maart 2023 “mogen” we weer aangifte doen. Als je een aangiftebrief van de belastingdienst hebt ontvangen, moet je voor 1 mei de aangifte indienen, als je het voor 1 april doet, belooft de fiscus voor 1 juli te reageren (teruggaaf of betalen?).

Mijn eerste tip: vul de aangifte op tijd in! Dan voorkom je een boete van minimaal € 385. Als het echt niet op tijd kan (bijvoorbeeld bij ondernemers) vraag dan uitstel aan (dat kan online of via de boekhouder). Om belastingrente (minimaal 4%!) te voorkomen, kun je beter toch voor 1 mei aangifte doen. Als je geld tegoed hebt van de fiscus, vergoeden ze géén rente…

De tweede tip: vul altijd de online aangifte in, ook als je geen uitnodiging hebt ontvangen om aangifte te doen. Dan weet je zeker dat je geen belastingteruggaaf misloopt. You never know!

De derde tip: fiscaal partners mogen aftrekposten en vermogens naar elkaar schuiven in de aangifte zodat je optimaal gebruik maakt van drempels en tarieven om uiteindelijk zo min mogelijk belasting te betalen. Dit gaat het gemakkelijkste als je online aangifte doet. Wanneer ben je fiscaal partners van elkaar? Daar kun je (meestal) niet voor kiezen: je bent het of je bent het niet. In ieder geval is iedereen het die gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft én bijvoorbeeld iedereen die samenwoont op hetzelfde adres en samen een eigen huis heeft. Zie de toelichting van de belastingdienst.

Omdat ik een hypothecair planner ben (én zeker geen fiscalist!) volgen hieronder vooral tips voor huiseigenaren met een hypotheek voor de door hen zelf bewoonde eigen woning:

 • bewaar alle bewijsstukken van de aankoop, onderhoud/verbouwing/verbetering van de eigen woning of oversluiting van de hypotheek. En van de verkoop van de vorige woning en aflossing van die hypotheek. Bewaar ook de aangiften en jaaropgaven van de hypotheekverstrekker van voor 2012, als je die hebt. Dit omdat de fiscale regels van renteaftrek nogal eens veranderen.
 • als “inkomen uit eigen woning” moet je het zgn. eigenwoningforfait aangeven. Dat is een percentage van de WOZ-waarde van je huis in 2022, dat is die met peildatum 01-01-2021. Dit forfait is belast tegen maximaal 49,5%.
 • als aftrekpost zijn aftrekbaar de reguliere hypotheekrente (het bedrag dat je per jaar hebt betaald), de eventueel betaalde rente van een overbruggingshypotheek (tijdelijk 2 huizen) en alle andere kosten in verband met de eigenwoningschuld. Deze zijn aftrekbaar tegen maximaal 40%.
 • rente van hypotheken die je hebt afgesloten op het huis waarin je woont maar waarmee je andere dingen hebt betaald dan aankoop, verbouwing, verbetering e.d. is niet aftrekbaar. Denk aan het “opeten van overwaarde” of de aanschaf van een auto. Dan heb je wel een lagere rente dan wanneer je consumptief financiert (doorlopend krediet of persoonlijke lening) maar fiscaal heb je hier geen voordeel op.
 • rente van consumptieve -, duurzaamheids- en energiebespaarleningen en dergelijke is aftrekbaar als die gebruikt zijn voor verbouwing of verbetering van de eigen woning. Dus het hoeft niet persé om een lening te gaan waarvoor een hypotheekakte is gemaakt, het gaat om het doel waarvoor de lening is afgesloten: de eigen woning.
 • wanneer je in het afgelopen jaar de hypotheek van je eigen huis hebt afgesloten, verhoogd of gewijzigd, vergeet dan niet de notaris-, taxatie- en advies- en bemiddelingskosten, de borgstelling van NHG, afsluitkosten van een Starterslening o.i.d. en eventueel betaalde boeterente of vooruitbetaalde rente als aftrekposten mee te nemen.
 • alleen kosten voor het verkrijgen van de financiering van een eigen woning zijn aftrekbaar (zie als voorbeeld de kosten bij het vorige punt) maar niet de kosten van verkoop of aankoop van de eigen woning (zoals makelaarscourtage, overdrachtsbelasting en de transportakte van de notaris).
 • hypotheekrente en financieringskosten van woningen waarin je niet zelf woont (bijvoorbeeld een vakantiewoning of verhuurde woning) zijn niet fiscaal aftrekbaar.
 • sinds 2013 is de rente van hypotheken voor een door je zelf bewoonde woning alleen nog aftrekbaar als je minimaal annuïtair aflost. Als je eerder al een hypotheek had die aflossingsvrij was of bijvoorbeeld een spaarhypotheek én je hebt die laten doorlopen, dan is de rente daarvan ook aftrekbaar. Vraag je hypotheekadviseur om uitleg, dit vraagt om een deskundig oog van iemand die de regels kent en kan toepassen!
 • Als je in 2022 bent verhuisd van het ene eigen huis naar het andere, dan hoef je maar van één woning tegelijk het eigenwoningforfait aan te geven. Tot aan de datum dat je adres is veranderd in de Basisregistratie Personen over het oude huis en vanaf die datum voor het nieuwe huis. De hypotheekrente is tijdelijk voor beide huizen aftrekbaar als je eerst koopt en dan verkoopt.
 • wanneer je in een specifieke situatie zit (bijvoorbeeld wanneer je bent gescheiden en de gezamenlijke woning hebt verlaten maar nog wel de hypotheekrente betaald, wanneer je woning tijdelijk wordt verhuurd of wanneer je een bouwdepot hebt voor een nieuwbouwwoning) overleg dan met je hypotheekadviseur hoe deze situatie fiscaal wordt behandeld.

Het is volgens mijn weten niemands hobby om belastingaangifte te doen maar voor de meeste huiseigenaren leidt dat wel tot een teruggave. En als je er zelf helemaal niet uitkomt, vraag dan hulp. Veel succes met de aangifte!

Inge Walstra

Heb jij toch nog extra hulp nodig of heb je geen adviseur? Heb je vragen over het voorbeeld hierboven of jouw persoonlijke situatie? Blijf dan niet in onzekerheid en stel hier jouw vraag of maak een kennismakingsafspraak: persoonlijk of virtueel/telefonisch.

Heb je andere onderwerpen/vragen die je graag in een van onze blogs wil teruglezen? Wij houden ons aanbevolen! Laat hier jouw gewenste leesonderwerp weten!

 

Drie redenen om bezwaar in te dienen tegen de nieuwe WOZ!

Veel mensen ervaren een nieuwe WOZ beschikking als een vervelend iets. Het geeft immers aan, dat je weer moet gaan betalen. De WOZ wordt door de gemeente bepaald en is een vast gegeven om de gemeentelijke belasting vast te kunnen stellen. Echter geldt dat niet alleen voor de gemeente. Ook de waterschapsbelasting en de inkomstenbelasting gebruikt de WOZ als rekeneenheid. Vaak zijn dit rekeningen die jaarlijks voorbij komen.

Maar wat is een WOZ precies? WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De gemeente taxeert de woning, door deze te vergelijken met recentelijk verkochte woningen of recentelijk aangevraagde bouwvergunningen. Dit verklaart ook de stijging van de WOZ, zeker als in dezelfde straat verschillende woningen in één jaar verkocht zijn. Je kunt hier nakijken waarmee jouw woning vergeleken is.

Dus hoe hoger de WOZ, hoe hoger de bovengenoemde belastingen. Weet jij niet wat jouw WOZ is, kijk dan hier (oh, je kunt hier ook de WOZ van je buren bekijken). De inkomstenbelasting gebruikt de WOZ om een eigenwoningforfait te bepalen. Dit wil zeggen dat de Belastingdienst een percentage gebruikt om jouw woning als inkomen mee te rekenen in de aangifte inkomstenbelasting.

Hoe hoger het eigenwoningforfait, hoe lager de hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrenteaftrek wordt namelijk in mindering gebracht op het eigenwoningforfait. Overigens geldt dat niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek, maar bijvoorbeeld ook voor de gemaakte kosten bij woningaankoop, verbouwing en oversluiten van de hypotheek.

Er is nog een andere situatie waarbij het vervelend kan zijn wanneer de WOZ hoger ligt dan voorgaande jaren. Dat is het geval bij overlijden. De WOZ wordt ook vaak als rekeneenheid gebruikt om de erfenis te bepalen. In zo’n situatie kan het verstandig zijn om bezwaar in te dienen en de WOZ te verlagen. Dit bezwaar dien je uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de WOZ beschikking in te dienen. Hoe je bezwaar kunt indienen, lees je hier.

Toch is er een positief puntje te benoemen aan een hogere WOZ beschikking. Je kunt je hypotheekrente verlagen, omdat je woning meer waard is geworden. Lees hier verder om er meer over te weten te komen.

Heb je vragen over jouw nalatenschap, woning of hypotheek? Of wil je advies over jouw situatie? Neem dan contact op via info@taartbynihal.nl of bel 048 521 10 38.

Een financieel plan, wat is dat precies?

De titel is bij uitstek een standaard vraag die ik tijdens een kennismakingsgesprek ontvang! Vaak zijn het “toekomstige” klanten die mij al even volgen of getipt zijn om eens met mij, een financieel planner, in gesprek te gaan.

Een Financieel Planner, dat is wat ik doe, als ik niet slaap, voor de kinderen zorg of een ander sociaal moment heb. Ik plan het financieel leven wat je zou willen leiden… en dan gebruik ik ook nog eens TAART als metafoor. Niet slecht toch…

TAART, denk eens aan een hele mooie, lekkere taart, die bestaat uit meerdere lagen en verschillende kleuren. Die nodigen uit om er eens een hapje van te nemen! Dat is nou precies de financiële TAART die ik voor ogen heb, want iedereen heeft nu een andere TAARTkleur of TAARTsmaak voor ogen. Net zoals het financiële leven. Niet iedereen wil twee auto’s op de oprit en elke twee maanden op vakantie. En als dat jouw wens wel is… hé, wie ben ik om daarover te oordelen!

Dus even terug naar de titel, wat is een financieel plan? Zo’n plan bestaat uit vier TAARTlagen:

 1. Wie ben je?
  Dus jouw profiel met wat je doet en belangrijk vindt binnen jouw gezin/leven.
 2. Waar zou je advies over willen?
  Welke financiële vragen, wensen of onzekerheden heb je? Vaak zit het je dwars of lig je ervan wakker.
 3. Hoe sta je er financieel voor?
  Wat komt er binnen en wat gaat eruit? Wat als je gisteren met pensioen ging? Of gisteren werkloos raakte? Of gisteren arbeidsongeschikt raakte? Of gisteren overleed? Hoe laat je in al die situaties de mensen van wie je houdt achter?
 4. Als je er al financieel minder voor staat of je financiële wensen wil vervullen?
  Dan is dit het moment om te bekijken welke financiële stappen je moet zetten om het te realiseren. Dat kan zijn door naar de fiscale of financiële mogelijkheden te kijken maar het kan ook zijn dat we financiële producten nodig hebben. Denk daarbij aan vermogensbeheerders, verzekeringen, hypotheken etc.

Elk financieel plan begint met de volgende vraag: “Wat vind jij belangrijk in jouw leven?” De bovengenoemde TAARTlagen kun je zelf al opbouwen! Sowieso TAARTlaag 1 en 2 maar 3 vraagt extra inspanning… denk aan een huishoudboekje, pensioenuitdraai en het doornemen van de huwelijkse voorwaarden of een samenlevingsovereenkomst. Toch nodig ik je graag uit om in ieder geval aan de slag te gaan met nummer 1 t/m 3 (huishoudboekje). Dit zal je al extra houvast geven!

Heb jij toch nog extra hulp nodig of heb je geen adviseur? Heb je vragen over het voorbeeld hierboven of jouw persoonlijke situatie? Blijf dan niet in onzekerheid en stel hier jouw vraag of maak een kennismakingsafspraak: persoonlijk of virtueel/telefonisch.

Heb je andere onderwerpen/vragen die je graag in een van onze blogs wil teruglezen? Wij houden ons aanbevolen! Laat hier jouw gewenste leesonderwerp weten!

 

Is beleggen iets voor mij?

Is beleggen iets voor mij?

Eerst even een duidelijke disclaimer!! Beleggen doe je met geld wat je kunt missen, dat is echt een harde regel voor toekomstige beleggers. Heb je geld nodig voor een woningaankoop, verbouwing, studie, betaling van de maandelijkse lasten, etc.? En dat op een korte termijn, denk aan binnen nu en 5 jaar? Dan is beleggen niks voor jou! Waarom niet, zul je denken? Nou in die 5 jaar tijd, kan de beleggingsmarkt er anders (lees negatiever) uitzien, waardoor jouw inleg (en zorgvuldig opgebouwd vermogen) helemaal weg kan zijn. Hoe zuur is het dan dat je geen woning kunt aankopen? Of die ene camper om op reis te kunnen?

Een andere harde regel is dat je nooit, maar dan ook nooit moet beleggen met geleend geld! Natuurlijk ken ik de succesverhalen, waarbij je met geleend geld een prachtig rendement wist te bereiken. Hoor jij wel eens de verhalen van mensen die dat niet hebben bereikt? Sterker nog, die de eigen woning moesten verkopen of in de bijstand moesten? Nee, het is menselijk om je successen te delen en niet je tegenslagen.

Toch adviseer ik veel van mijn klanten om te gaan beleggen (lees beleggen met het bestaande vermogen). Een aantal redenen om te gaan beleggen zijn:

–        Ik wil meer rendement maken om de inflatie, rekeningkosten en vermogensbelasting op te vangen;

–        Ik wil passief inkomen realiseren door dividend of rentevergoedingen te ontvangen;

–        Ik wil in de toekomst een grote aankoop doen en dat haal ik nu niet met mijn spaarvermogen op dit tempo!

Ja, inflatie is zo’n economisch dingetje waar je rekening mee moet houden. Met een vermogen van € 100.000, – kun je nu meer dan over 10 jaar, omdat de prijzen zijn gestegen en daardoor jouw geld minder waard is geworden. Dus is het niet verkeerd om meer rendement te behalen en daarmee de inflatie tegen te gaan. Sparen levert nu een minimale rente en de inflatie (Bron: CBS apr. 2021) ligt nu op 1,9%. Dat betekent dat elk jaar jouw vermogen (of de waarde wat je ervoor terug kunt kopen) met 1,9% daalt. Niemand wil dat het zorgvuldig opgebouwd vermogen (de chocolademousse tussen jouw taartlagen) daalt. Wij mensen zijn juist geneigd om meer te willen en dus een extra “TAART-laag”.

Passief inkomen, daar kun je verschillende boeken over lezen of podcasts over beluisteren. De kern is, dat je inkomen ontvangt zonder daar een dagtaak aan te hebben. Niets anders dan rendement behalen uit jouw investeringen, kan trouwens ook een woning zijn (daar komen we later op terug). Passief inkomen met je beleggingen kun je bereiken, door beleggingen aan te kopen waarbij je dividend of rentevergoeding op ontvangt. Vaak is dat eens per kwartaal en afhankelijk van de hoeveelheid beleggingen je binnen een bedrijf hebt en wat de winstcijfers zijn. Soms kan het zelfs interessant zijn om dure aandelen aan te kopen vanwege het dividend. Met obligaties, zijn leningen van jou aan een bedrijf of land, ontvang je een rentevergoeding. Crowdfunding is ook een belegging waarbij je jouw geld investeert in een bedrijf of persoon. Je ontvangt daar een maandelijkse rentevergoeding en aflossing van de schuld voor.

Jouw afweging om te beleggen heeft ook te maken met de mate van risico nemen. Durf jij het risico te lopen dat jouw beleggingen minder waard worden? Zoja, dan weet je ook dat je de belegging aanhoudt en zelfs jouw beleggingen uitbreidt. Tja, nu kun je goedkoop inkopen! Ga je verkopen, omdat je bang bent dat je jouw geld kwijt kan raken? Dan weet je zeker dat je jouw investering verloren bent, want je maakt vaak kosten bij aankopen en bij verkopen.

Moraal van het verhaal: beleggen doe je met een reden! Beleggen doe je niet als je niet kunt slapen, omdat de waarde gedaald is. En beleggen doe je vaak voor een langere termijn dan 5 jaar!

Heb jij toch nog extra hulp nodig of heb je geen adviseur? Heb je vragen over het voorbeeld hierboven of jouw persoonlijke situatie? Blijf dan niet in onzekerheid en stel hier jouw vraag of maak een kennismakingsafspraak: persoonlijk of virtueel/telefonisch.

Heb je andere onderwerpen/vragen die je graag in een van onze blogs wil teruglezen? Wij houden ons aanbevolen! Laat hier jouw gewenste leesonderwerp weten!

 

Hoe verduurzaam je om energiekosten te besparen?

Door financieel planner Nihal Vogels, van TAART by Nihal, ben ik als specialist aanwezig geweest bij het webinar over het besparen op energielasten. Met welke maatregelen je kunt besparen en verduurzamen heeft Hubert-Jan Busch (Passief Huis Specialist) besproken en ik heb verteld hoe je deze maatregelen kunt betalen. Het webinar is opgenomen en via deze link terug te kijken.

Dat de prijzen van energie (gas en stroom) door het dak gaan, is niemand ontgaan. Veel huishoudens zijn al geconfronteerd met een flink hogere energierekening of gaan dat na afloop van hun huidige energiecontract merken. En dat heeft invloed op andere wensen en doelen!

Gelukkig wordt de pijn iets verzacht door het tijdelijke prijsplafond dat de overheid heeft aangekondigd. Op de site www.berekenhet.nl kun je eenvoudig berekenen hoeveel je daardoor gaat besparen op de energierekening.

Op www.verbeterjehuis.nl kun je zien welke mogelijkheden er zijn om je eigen huis energiezuinig en duurzaam te maken. Ook staan hier veel tips, voordelen en ervaringen van anderen.

Ik vind het belangrijk te melden dat je ook zonder grote investeringen kunt bezuinigen. Daarvoor zijn vaak veranderingen in ons gedrag en gewoonten nodig. Bijvoorbeeld door deuren te sluiten, alleen de ruimtes te verwarmen waar iemand is, door de thermostaat (in de nacht) lager te zetten, de CV ketel standaard op 60 graden te zetten i.p.v. op 80 en/of door de CV op ecostand te zetten.

Verder zijn er kleine maatregelen die vaak niet meer dan € 10 kosten, zoals naden en kieren dichten, radiatorfolie gebruiken, de leidingen isoleren, een brievenbusborstel plaatsen en een tijdklok instellen. Maatregelen tot ca. € 100 zijn een slimme thermostaat aanschaffen, een radiator ventilator, waterbesparende douchekop, ledverlichting en een energiemeter.

Win daarnaast eventueel advies in bij een energie-adviseur of het lokale energieloket over het isoleren van je woning (gevel, dak, vloer en glas). Vergeet daarbij niet dat het binnenklimaat gezond moet blijven en dat er geventileerd moet worden. De volgende stap kan zijn om zelf duurzame energie op te wekken door zonnepanelen aan te schaffen. En tot slot kun je een warmtepomp (hybride of volledig) overwegen.

Bekijk ook of je recht hebt op subsidie voor het verbeteren van de woning. Ga hiervoor naar www.energiesubsidiewijzer.nl Deze site is er ook voor huurders en voor de Vereniging van Eigenaren.

Als je de uitgaven voor verduurzaming en dus het verminderen van je energieverbruik (gedeeltelijk) wil financieren met een lening, dan is het afhankelijk van het bedrag interessant om dat via de verhoging van de hypotheek en/of een alternatieve financieringsvorm te doen. Een alternatief voor een hypotheek is bijvoorbeeld de Energiebespaarlening van het Warmtefonds voor bedragen tot € 25.000 (of maximaal € 50.000 bij een Zeer Energiezuinig Pakket of maximaal € 65.000 bij Nul op de Meter)

Een ander alternatief voor een hypotheekverhoging is een consumptieve lening (persoonlijke lening). Er is een verschil in rentetarieven en bijkomende kosten, dus laat dit altijd zorgvuldig door een hypothecair planner afwegen waarna je de beslissing neemt.

Fijn om te weten is dat er zowel bij een hypotheek als de Energiebespaarlening géén maximale leeftijd is van de aanvrager. Dus deze zijn ook mogelijk voor eigenaren van 75+ die aan de overige voorwaarden voldoen.

Natuurlijk wil je weten wat de verbeteringen gaan opleveren. Dat kun je ook op diverse manieren checken. Bijvoorbeeld via:

Deze blog is geschreven door Inge Walstra, Hypotheekadviseur

 

Krijg ik energie van energieverbruik?

Ik krijg geen energie van het woordje besparen, maar ook niet van het woordje energieverbruik! Bij besparen voelt het als afstraffing. Maar als ik het inzicht en overzicht noem, dan voelt het als persoonlijke groei! Goh, what’s in a name!

Bij energieverbruik denk ik meteen aan de jaarafrekeningen van de energiemaatschappij. De rekeningen die ik steevast, digitaal naar beneden scrol om naar de bijbetaling of terugboeking te kijken. Is de bijbetaling onder de € 100,- dan ben ik ook gewoon opgelucht. Is dit herkenbaar voor jou, beste lezer?

Ik heb ook het idee, dat je een speciale energiestudie gevolgd moet hebben om de rekening te begrijpen. Ben ik de enige? Nee, natuurlijk niet! Als je naar de media kijkt, dan vallen de positieve en negatieve energieberichten over je heen. “Energie wordt duurder” “De overheid gaat voor een tegemoetkoming in de energiekosten zorgen!” Dus ik moet echt “iets” met mijn energieverbruik gaan doen! Gelukkig kun je in deze blog duurzame oplossingen voor de eigen woning vinden!

Heb jij trouwens geen eigen woning? Dan kun je nog steeds laten verduurzamen… ja, je leest het goed “laten”. Nee heb je en JA kun je krijgen, dus vraag jouw huurbaas of woningbouwvereniging, wat zij kunnen doen.

Wil je meer weten over het verduurzamen van de woning? Wil jij energie gaan krijgen van een verlaagd energieverbruik? Kijk dan hier de video terug van ons webinar “HOE VERDUURZAAM JE OM ENERGIEKOSTEN TE BESPAREN”

Wil je hier graag hulp bij?

Iemand die buiten het gezin staat en met jullie meedenkt? Maak dan gebruik van een vrijblijvende kennismaking: persoonlijk of virtueel/telefonisch.

Heb je andere onderwerpen/vragen die je graag in een blog wil teruglezen, dan houden wij ons aanbevolen. Laat hier info@taartbynihal.nl jouw leesonderwerp weten!

Drie tips voor een comfortabele oude dag

Het blijft voor veel mensen een abstract begrip: pensioen. Vaak hoor ik dat mensen het associëren met oude, slecht ter been zijnde mensen die alleen nog maar achter de geraniums kunnen zitten. Niets is minder waar. Gemiddeld genomen heeft de Nederlander vanaf de pensioendatum nog heel wat jaren in goede gezondheid voor zich.

Het pensioen. Mede doordat het een abstract en niet erg aantrekkelijk begrip is, is het wel slim om na te denken over die oude dag. De beste dag om je te laten informeren en om je pensioen te verbeteren? Dat was gisteren! Balen? Nee hoor. De een-na beste dag is vandaag! Dus elke dag is weer een goed begin om hier actie op te ondernemen. Hoe sneller je het aandacht geeft, hoe meer tijd het heeft om te groeien.

Om het leuker te maken kun je pensioen beter bekijken als: de fase van financiële onafhankelijkheid. Je hebt jaren gewerkt voor je geld en dat hoeft dan niet meer. Hoe zorg je nu dat deze fase sneller aanbreekt of financieel comfortabel wordt?

Start uiterlijk vandaag met vermogen opbouwen
Een financieel fijne oude dag betekent dat je voldoende vermogen hebt om van te leven. Het is dus een kwestie van genoeg geld verzamelen voor het moment dat je stopt met werken.
Hoe eerder je hieraan begint, hoe goedkoper het is. Hoe werkt dit precies? Dit komt door het effect: rendement op rendement. Op het rendement dat je hebt gemaakt wordt wéér rendement gemaakt. En dat groeit zo door. Anders gezegd: jouw geld kan langer voor jou werken als je eerder begint. Het werkt voor je doordat het eerder gemaakte resultaat ook meegroeit met nieuwe resultaten.

Voorbeeld
Je legt €100,- in en het resultaat van het rendement is 10%. Je vermogen groeit dus met €10. De conclusie is dat je aan het einde van jaar 1 in totaal €110. hebt. In jaar 2 is het rendement opnieuw 10%. Nu is de groei echter niet €10, maar €11. Dus 10% meer dan het jaar ervoor.

Dit effect werd door Albert Einstein al omarmd. Het heet: samengesteld rendement. Einstein zei hier het volgende over: “Als je dit begrijpt, dan verdien je het ook te krijgen”. Hoe langer je geld dus heeft om te groeien, hoe gunstiger dat is. Andersom betekent het ook dat je minder in hoeft te leggen, omdat het geld voor jou gaat werken. Begin dus zo snel mogelijk. Hier geldt ook weer: hoe meer aandacht je pensioen krijgt, hoe meer ruimte het heeft om te groeien.

De overheid helpt je mee
Het kan zijn dat je een goede pensioenregeling hebt van je werkgever. Wie weet heb je geluk en legt je werkgever het maximale bedrag in. Echter, vaker is het zo dat mensen geen of een incomplete pensioeninleg hebben. Dan is er de mogelijkheid om zelf vermogen op te bouwen voor je pensioen via een lijfrente. Dit betekent dat je geld mag inleggen en dat je deze inleg mag aftrekken van je belasting. Dit betekent dat €100 inleg voor een deel wordt betaald door de Nederlandse overheid. Hoeveel je mag inleggen, hangt van je beschikbare jaarruimte af. De jaarruimte is het maximale bedrag dat je mag inleggen om je pensioen te verbeteren. Daarnaast mag je ook de ‘niet-benutte jaarruimte’ van de afgelopen jaren gebruiken. Dit heet de reserveringsruimte. Het kan dus heel interessant zijn om fiscaal vermogen op te bouwen voor later.

Maak een plan
Hoe beter je weet wat je nu hebt, wat je wilt en wanneer je dat wilt, hoe groter de kans wordt dat dit lukt. Daarom adviseer ik samen een plan te maken. Dit plan gaat over jouw levenswensen, waar we dan het geld aan koppelen. Zo zetten wij je vermogen in als middel om uiteindelijk jouw persoonlijke doelen te bereiken. De focus ligt dus niet op het vermogen zelf, maar op: wat wil je nog in je leven ervaren of hoé wil je je leven ervaren? Een voordeel van het goed in beeld hebben van je financiële situatie en je doelen, zorgt ervoor dat we zaken beter op elkaar kunnen afstemmen. Als je met pensioen gaat, kan het zijn dat je hypotheek afgelost wordt. Of misschien zijn je kinderen het huis uit. Of verwacht je een opbrengst uit een verzekering of verkoop van een bedrijf? Zo is er nog een groot aantal mogelijkheden die kunnen bijdragen aan een comfortabele oude dag. Door alles aan elkaar te verbinden zorgen we samen dat je nu prettig kunt leven, maar ook straks zonder zorgen met pensioen kunt. We zorgen dat je niet te veel belasting betaalt en dat je financieel flexibel bent wanneer dat nodig is.

Webinar “Financiële rust”.
Wil je weten hoe jouw oude dag er financieel uit kan zien? Op maandag 10 januari organiseerd NNEK i.s.m. Taart by Nihal het webinar “financiële rust”. Meld je aan via deze link.

Of wacht niet langer en plan een afspraak via info@taartbynihal.nl of telefonisch om meer te horen over jouw persoonlijke mogelijkheden. Samen bepalen wat de beste situatie voor jou is en hoe we dit zaadje kunnen planten.

Deze blog is geschreven door Michiel van Vugt, Commercieel Directeur NNEK.

Hoezo krijgen vrouwen minder pensioen?

Waar een man €100,- verdient, ontvangt een vrouw €60,-. Oneerlijk? In een onderzoek van het CBS las ik dat vrouwen in Nederland veel minder pensioen krijgen dan mannen. Het verschil is gemiddeld 40% en dat triggerde mij om dit blog te schrijven. Ik wil graag een steentje bijdragen aan het verkleinen van dit verschil. Hoe gelijker de inkomsten van man en vrouw worden, hoe beter dit is voor de gelijkwaardigheid én de financiële ontwikkeling van vrouwen.

Hoe kunnen we het verschil kleiner maken? 
De reden dat het pensioen lager is, komt door oude regels en gebruiken. Tot 1958 mocht een getrouwde vrouw namelijk niet werken. Het gevolg van niet werken is dat je alleen AOW opbouwt, maar geen pensioen. Toen deze regel kwam te vervallen gingen vrouwen meer werken, maar dan vooral in deeltijd. Vandaag de dag is dit over het algemeen nog steeds zo. Gemiddeld werkt een man 35 uur per week en daar tegenover staat dat een vrouw 26 uur per week werkt. Dat is per week 9 uur minder inkomen en dus een lager pensioen.

Een andere verklaring is dat vrouwen vaker werken in sectoren met lagere inkomens. Hierdoor is de ruimte om pensioen op te bouwen ook lager. En nu is ook nog eens vastgesteld dat vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen. Dat betekent dat de pensioenuitbetaling over een langere periode uitgesmeerd moet worden, wat zorgt voor een lager bedrag per maand. Kortom: het is verklaarbaar waarom het pensioen lager is. Is het dan helemaal een verloren zaak? Gelukkig niet! Er is een aantal mogelijkheden om dit verschil kleiner te maken.

 1. Gebruik de Belastingdienst
  Als werknemer heb je de mogelijkheid pensioen op te bouwen. Dit gebeurt dan via je werkgever die een bedrag per maand voor je mag inleggen in een pensioenregeling. Vaak wordt niet het maximale bedrag opzij gezet en daarom mag je zelf extra geld inleggen. Dit extra inleggen doe je in een beleggingslijfrente. Een beetje een stoffige term, maar het is een mooie optie. Het voordeel van een beleggingslijfrente is namelijk dat de Belastingdienst meebetaalt. De Nederlandse overheid stimuleert het opbouwen van aanvullend pensioen met belastingvoordelen. Het bedrag dat je inlegt in een beleggingslijfrente mag je aftrekken van het belastbaar inkomen. Dat betekent dat je minder inkomstenbelasting betaalt. Daarbij is het bedrag op een beleggingslijfrente vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Klinkt ingewikkeld, maar het komt erop neer dat je daardoor minder belasting betaalt. Daar staat dan wel tegenover dat je het geld niet mag opnemen. Het geld staat ‘vast’ tot je met pensioen gaat. Neem vooral contact met mij op om te bepalen wat financieel bij jou past.
 2. Zorg voor eigen onafhankelijkheid
  De beleggingslijfrente is dus een goede mogelijkheid, maar ook een ‘gewone’ beleggingsrekening zonder fiscale voordelen is interessant. Je bouwt dan zelf vermogen op en uit deze rekening mag je wél geld opnemen. Deze soort beleggingsrekening geeft je mogelijkheden om zelf te bepalen hoeveel geld je inlegt en wanneer je het gebruikt. Dit kan dus mooi dienen als extra aanvulling op je pensioen.
 3. Meer werkuren maken
  De volgende som is gemakkelijk: meer werkuren = meer salaris = meer pensioen. We kennen in 2022 een groot tekort aan arbeidskrachten, dus is de mogelijkheid om meer te werken is vaak aanwezig. Dit kan wellicht bij je huidige werkgever of in je eigen bedrijf. Een paar uur meer werken kan al een stijging van 10% tot 20% van je inkomen en pensioen betekenen. Veel vrouwen gaan parttime werken als de kinderen geboren worden, maar als deze groter en zelfstandiger worden geeft dat misschien ruimte om meer te verdienen.

Ondanks dat Nederland het relatief (met nadruk op relatief) goed doet op het gebied van gelijkheid en participatie van vrouwen, er is nog genoeg te groeien en te ontwikkelen. Daar help ik graag bij door inzicht en advies te geven. Wacht niet langer en maak snel een afspraak via info@taartbynihal.nl of telefonisch om meer te horen over jouw persoonlijke mogelijkheden.

Deze blog is geschreven door Michiel van Vugt, Commercieel Directeur NNEK.

Ik wilde er gewoon niet aan, tot ik ermee aan de slag ging! 

Elke maand sta ik stil bij mijn blog onderwerpen. Ik bedenk dan de financiële onderwerpen die in een bepaalde periode kunnen spelen, bijvoorbeeld de belastingmaanden maart en april. Het is nu september en normaal gesproken ben ik al vooruit aan het denken, denkende aan de jaarafsluiting. Wat zijn nog de fiscale opties om belastingaftrek voor de aangifte te realiseren, hoe kun je het vermogen over de familie verdelen etc.

Juist vandaag had ik geen onderwerp, want september is een maand waarin mensen nog op vakantie gaan of juist net terug zijn. Je hebt ook Prinsjesdag op de 3de dinsdag van de maand en dat kan ook nog financiële consequenties met zich meebrengen… op papier dan hè. De plannen (de Miljoenennota en de rijksbegroting) tijdens Prinsjesdag moeten nog besproken worden met de fractieleiders van de politieke partijen in de Kamer. Dat gebeurt tijdens de ‘Algemene Politieke Beschouwingen’.

Dus met dat in het achterhoofd, vroeg ik mijzelf af… Nihal wat houdt jou op dit moment bezig? Nou, om eerlijk te bekennen, houden de stijgende energiekosten en de stijgende inflatie mij bezig. Je hebt de gezegde, bij de loodgieter lekken de kranen, nou dat wil ik ten alle tijden voorkomen. Dus hup aan de slag met mijn huishoudboekje, wat mijn klanten bijna verafschuwen! Ik wilde namelijk eerst overzicht en daarmee ook inzicht in mijn dagdagelijkse uitgaven. Mijn inkomsten en grootste uitgaven kan ik zo benoemen, maar welke (onbewuste) uitgaven heb ik nog meer? 

Zelf vind ik het belangrijk om met de stijgende kosten inzicht en overzicht met betrekking tot mijn eigen financiën te houden. Dit doe ik, omdat ik niet afhankelijk wil zijn van de nukken van de overheid. Zo wordt ik ook niet verrast door allerlei fiscale wijzigen, die ik vooraf niet heb voorzien.

Ook komt hierbij het besef, dat ik dit niet alleen moet doen en mijn partner hierin moet betrekken! Waarom, hoor ik je denken? Nou, als jouw partner niet meegenomen wordt in de financiële situatie, dan sta je er alleen voor en verandert er namelijk iets in de situatie. Dus leg jouw partner uit wat je aan het doen bent, wat je wil bereiken en hoe je dat wil bereiken. Wie weet komt jouw partner met geweldige ideeën, waar je zelf niet aan gedacht hebt en wordt het een verandering die je samen volbrengt!

Terwijl ik hier mee bezig ben, komen mijn adviezen naar boven:

 • Maak je huishoudboekje;
 • Maak de noodzakelijke (need to have) uitgaven dikgedrukt;
 • Arceer de need to haves om ze te bespreken met jouw adviseur/bank/verzekeraar/abonnementhouder etc. (lijst is oneindig);
 • Maak de niet-noodzakelijke (nice to have) cursief
  • Arceer de nice to haves in een andere kleur om af te wegen of ze onderdeel blijven van jouw huishoudboekje;
  • Als het goed is, ga je nu al geld overhouden. En begin je het leuk te vinden om inzicht te krijgen.

Zo ging ik wekelijks uiteten, maar doordat ik zo vaak buiten de deur mijn lunch of diner gebruikte, was het een gewoonte geworden. Het was niet meer speciaal en laatst rekende ik af en vroeg mijzelf af: “Was het eten, het geld waard?”. Misschien het eten wel, maar hoe zit het met de ambiance? Dus al met al ik kreeg overzicht en inzicht! En daar is het woordje besparen niet eens om de hoek komen kijken!

Wil je hier graag hulp bij?

Iemand die buiten het gezin staat en met jullie meedenkt? Maak dan gebruik van een vrijblijvende kennismaking: persoonlijk of virtueel/telefonisch.

Heb je andere onderwerpen/vragen die je graag in een blog wil teruglezen, dan houden wij ons aanbevolen. Laat hier info@taartbynihal.nl jouw leesonderwerp weten!