Ik heb geen familie en hoe kom ik toch van mijn geld af?

Oké oké, ik hoor je al denken: “zal ik je mijn rekeningnummer doorgeven?”. De grap kennen we allemaal, maar het is wél een reële situatie. Wat als je jouw zuurverdiende geld wel wil weggegeven, maar geen directe familie hebt of jouw familie bemiddeld genoeg is? Het kan zomaar zijn dat het contact met de familie verbroken is en juist dan jouw zuurverdiende geld niet aan ze wil schenken.

Ik wil niet aan familie schenken!

Gelukkig is daar een oplossing voor, want in het ergste geval overlijd je en gaat het geld naar de Nederlandse Staat. Je kunt ook schenken (of nalaten) aan een goed doel. Denk hierbij aan de alom bekende goede doelen, maar het kunnen ook lokale goede doelen zijn. Zeker als je daar als vrijwilliger werkt of waar je ooit eerder iets aan gedoneerd hebt. De kleine goede doelen hebben vaak geen groot marketing budget als bijvoorbeeld WNF, maar streven er ook naar om de wereld te verbeteren (ieder op de eigen manier).

Waar moet een goed doel aan voldoen?

Net als particuliere mensen, moeten goede doelen ook belasting over de schenkingen betalen. En dat wil je juist niet, want ze hebben vaak het geld hard nodig. Gelukkig denkt daar de Belastingdienst in mee en heeft het volgende bedacht. Ieder goed doel dat een ANBI status verkregen heeft, hoeft geen schenkbelasting te betalen. Ze moeten met minimaal 90% van de activiteiten het algemeen belang dienen. Lees hier de andere voorwaarden.

Wat is een ANBI status?

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting (aldus de Belastingdienst).

ANBI status wordt niet alleen aan goede doelen geboden, maar ook aan culturele instellingen (bijv. jeugdtheater, erfgoed). Een instelling met een ANBI status heeft een apart het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) nummer, dat nummer kun je hier opzoeken ter controle.

Heb jij toch nog extra hulp nodig of heb je geen adviseur?

Heb je vragen over jouw persoonlijke situatie? Blijf dan niet in onzekerheid en stel hier jouw vraag of maak een kennismakingsafspraak: persoonlijk of virtueel/telefonisch.

Heb je andere onderwerpen/vragen die je graag in een blog wil teruglezen, dan houden wij ons aanbevolen voor suggesties. Laat hier jouw voorkeur voor een onderwerp weten!

Belastingaangifte en de eigen woning in het jaar na de scheiding, hoe werkt dat?

Dit is een gastblog, geschreven is door Nancy, teamlid binnen TAART by Nihal.

Wanneer jullie uit elkaar gaan en er is sprake van een eigen woning dan zijn er een aantal zaken waarmee jullie rekening moeten houden bij de belastingaangifte.

In dit artikel ga ik in op deze aandachtspunten en besteed ik aandacht aan de wijze waarop jullie dit op een juiste wijze kunnen verwerken in de belastingaangifte.

Fiscaal partnerschap voor de scheiding

Jullie zijn samen eigenaar van een woning waarin jullie beide wonen. Op dat moment ben je fiscaal partner. De inkomsten uit eigen woning bestaan uit het eigenwoningforfait (een jaarlijks wisselend percentage van de WOZ waarde van de woning) minus de betaalde hypotheeklasten.

Deze inkomsten uit eigen woning dienen jullie als fiscaal partners op te geven bij jullie belasting aangifte. Doordat vaak de betaalde hypotheeklasten hoger zijn dan het eigenwoningforfait ontstaat er hierdoor in veel gevallen een fiscale aftrekpost. Doordat jullie fiscaal partner zijn mogen jullie deze inkomsten uit eigen woning zodanig toedelen aan elkaar dat dit het meest gunstige is voor een eventuele belastingteruggave dan wel een zo laag mogelijk te betalen bedrag aan belasting oplevert. Dit hoeft dus niet 50% /50% verdeeld te worden.

Einde fiscaal partnerschap bij scheiding

Op het moment dat het verzoekschrift voor een echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend eindigt het fiscaal partnerschap. Bij samenwoners is dit op het moment dat jullie niet meer samenwonen en niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven. Vanaf dat moment kunnen jullie ervoor kiezen zelfstandig belastingaangifte te doen. Echter kan het vaak voordelig zijn om in het jaar van de scheiding toch nog samen met jouw ex-partner belastingaangifte te doen. Wanneer jullie hiervoor kiezen mogen jullie de inkomsten uit eigen woning nog éénmaal vrij toedelen zodanig dat dit fiscaal het voordeligste is. Zeker wanneer er een behoorlijk verschil in inkomen is, kan dit fiscaal voordeel opleveren.

Voorlopige teruggave

Wanneer je een eigen woning bezit, kun je een voorlopige teruggave aanvragen bij de belastingdienst. Je ontvangt dan maandelijks op voorhand een teruggave in verband met de mogelijke aftrekpost voor de inkomsten uit eigen woning. Ook hierbij is de toedeling waarvan uitgegaan is bij het aanvragen van de voorlopige teruggave essentieel. Bij een scheiding is het daarom belangrijk om ook deze voorlopige teruggave in het jaar van de scheiding in de financiële afwikkeling te betrekken en hier goede afspraken over te maken in het convenant zodat deze teruggave op een eerlijke wijze kan worden verdeeld.

Betaalde rente voor of door ex-partner

Wanneer een van jullie beiden (tijdelijk) in de woning blijft wonen en de ander betaalt (een deel van) de rente voor die achterblijver dan kan dit, onder bepaalde voorwaarden, worden aangemerkt als een onderhoudsverplichting. Hierdoor dient de betaalde rente als betaalde alimentatie te worden aangegeven en door de andere partij als ontvangen alimentatie te worden aangegeven. Hierover moeten bij een scheiding goede afspraken worden gemaakt om er voor te zorgen dat dit fiscaal op de juiste wijze wordt verwerkt en goed opgenomen is in het convenant.

Ook wanneer je alleen jouw eigen deel van de rente betaalt, maar zelf niet meer in de woning woont dan mag je het bedrag van het eigenwoningforfait voor jouw deel van de woning als betaalde partneralimentatie aftrekken indien hierover op juiste wijze afspraken zijn gemaakt in het convenant.

Conclusie

Het is belangrijk dat er tijdens de scheiding goede afspraken worden gemaakt rondom de eigen woning en de fiscale afwikkeling hiervan. Deze afspraken moeten vervolgens op de juiste wijze in het convenant én in de belastingaangifte worden meegenomen. Ook wanneer de woning gedurende het jaar wordt verkocht, zullen er voor dat deel van het jaar dat de woning nog in eigendom is eveneens goede afspraken gemaakt moeten worden. Mijn tip laat je goed adviseren door een deskundige op dit gebied!

Heb jij toch nog extra hulp nodig of heb je geen adviseur?

Heb je vragen over jouw persoonlijke situatie? Blijf dan niet in onzekerheid en stel hier jouw vraag of maak een kennismakingsafspraak: persoonlijk of virtueel/telefonisch.

Heb je andere onderwerpen/vragen die je graag in een blog wil teruglezen, dan houden wij ons aanbevolen voor suggesties. Laat hier jouw voorkeur voor een onderwerp weten!

Ik wil wel schenken, maar ik wil het geld nog houden!

Veel mensen willen wel aan kinderen of familieleden schenken. Ze vinden het fijn om te zien wat er met hun vermogen gebeurt. Aan de andere kant, kan het zomaar zijn dat je niet kunt schenken. Het geld zit nog in het bedrijf of in de stenen.

Wist je dat je ook artikelen kunt schenken?

Denk hierbij aan het schenken van een auto, aandelen, kunstwerken en/of sieraden. Wil je dat schenkingen binnen de familie blijven, laat ze dan beschrijven door de ontvanger. Dus krijg jij een familiesieraad en je gaat samenwonen of trouwen? Laat dan het familiesieraad benoemen in de lijst van aanbrengsten. Dat is een lijst met goederen die je in de relatie meebrengt.

Wat als je nog geen geld wil schenken?

Het komt in de beste families voor dat je wel wil schenken, maar nog niet weet hoe de toekomst verloopt. Misschien moet je zorgkosten maken of wil je naar het buitenland verhuizen?! Er zijn voldoende redenen te benoemen om het geld nog in de portemonnee te behouden. En daarbij houd jij jouw portemonnee vast en bent niemand verplicht om te gaan schenken!

Gelukkig is daar ook een oplossing voor door op papier te schenken. Dat wil zeggen, dat je pas schenkt als je overlijdt. En aangezien de ontvanger (bijvoorbeeld jouw zoon) moet wachten, krijgt hij een rentevergoeding. Dus op papier staat wat je wil schenken en wat de rentevergoeding wordt. Dat leg je bij de notaris vast, zodat het verrekend kan worden met de erfenis. Een extra voordeel is dat de erfbelasting ook nog eens verlaagd wordt, want je moet de erfenis verlagen met de schenking!

Ik wil jaarlijks schenken!

Zoals ik in de eerdere blog benoemde, kun je jaarlijks schenken met eenmalig een verhoogd bedrag aan (klein)kinderen. Het eenmalig verhoogd bedrag is verbonden aan een aantal voorwaarden, denk aan:

 • Aankoop woning (verbetering woning of aflossing hypotheekschuld kan ook);
 • Start studie;
 • Gewoon omdat het kan en je nog geen 40 jaar bent.

Met kinderen bedoel ik hier ook pleeg- of adoptiekinderen!

Jaarlijks schenken doe je door het vrijgestelde bedrag jaarlijks over te boeken en daar heb je geen notaris bij nodig. Kun je het nog niet overboeken, dan maak je van de jaarlijkse schenking een papieren schenking. Ook hiervoor mag je weer naar de notaris!

Heb jij toch nog extra hulp nodig of heb je geen adviseur?

Heb je vragen over jouw persoonlijke situatie? Blijf dan niet in onzekerheid en stel hier jouw vraag of maak een kennismakingsafspraak: persoonlijk of virtueel/telefonisch.

Heb je andere onderwerpen/vragen die je graag in een blog wil teruglezen, dan houden wij ons aanbevolen voor suggesties. Laat hier jouw voorkeur voor een onderwerp weten!

Wat moet ik doen met mijn beleggingen nu Rusland Oekraïne is binnengevallen?

Deze blog is geschreven door Michiel van Vugt, Commercieel Directeur NNEK.

Het is je vast niet ontgaan dat Rusland Oekraïne is binnengevallen. De Russische president Poetin heeft inmiddels de afvallige gebieden in Oekraïne erkend en stuurt nu aan op demilitarisatie van het land. Het Westen heeft al gereageerd met sancties en er zullen nog zwaardere maatregelen volgen. Deze feiten zorgen voor onrust en dit zien we direct terug op de beurs.

Wat moet je doen als belegger in tijden waar oorlog nu dagelijks de talkshows beheerst?
Om deze vraag te beantwoorden kijken we naar eerdere vergelijkbare gebeurtenissen en de impact daarvan op de beurzen.

Gebeurtenis Datum 1 dag beursbeweging maximale daling S&P-500 Dal na # dagen Dagen beurs weer op niveau
Raketcrisis in Cuba 16-10-1962 -0,3% -6,6% 8 18
Aanslagen Olympische Spelen München 5-9-1972 -0,3% -4,3% 42 57
Invasie Irak in Koeweit 2-8-1990 -1,1% -16,9% 71 189
Aanslagen 11 september 11-9-2001 -4,9% -11,6% 11 31
Crisis rond raketproeven Noord Korea 28-7-2017 -0,1% -1,2% 7 18

Al deze gebeurtenissen hebben geweld als gemene deler en in alle gevallen ging het om onrust tussen het Westen en het Oosten. Opvallend daarbij is dat de beurs binnen maximaal een half jaar herstelde. Het grote gevaar van de oorlogsdreiging voor de belegger lijkt niet de oorlog zelf te zijn, maar de paniek van de mensen die beleggen. Waar het in Oekraïne voor de inwoners nu levensgevaarlijk is, verandert er bij ons nog weinig in ons leven.

De vraag die nu rijst is: moet je iets veranderen aan je financiële situatie? Als je persoonlijke situatie niet verandert, waarom zou je dan wel iets veranderen aan je financiële planning?

Beleggen doe je bij ons altijd vanuit een financieel advies, want beleggen zonder plan is als cappuccino zonder melk. Het klopt niet. Het plan is gemaakt voor de toekomst en houdt rekening met stijgingen en dalingen op de beurzen. Dit is namelijk van alle tijden. Hieronder zie je een afbeelding met allerlei gebeurtenissen van de laatste decennia en hoe de beurs daarop reageerde. Bijvoorbeeld: de terroristische aanslag op 11 september en recenter; de gevolgen van de coronapandemie op de beurs. Het valt op dat de heftige dalingen snel weer herstelden. Kortom: om een goed resultaat te bereiken is rust belangrijk. Zorg altijd voor een solide buffer voor onvoorziene tegenvallers op de spaarrekening. Het geld dat je belegt heb je dan niet nodig op de korte termijn.

Om te bepalen of je wél iets moet doen; beantwoord dan de volgende vragen voor jezelf:

 • Heb je nu onverwacht geld nodig?
 • Heb je een grote financiële tegenvaller?
 • Heb je je beleggingsdoelstelling bereikt?

Is het antwoord drie keer “nee”? Dan ben je oké. Je zit dus goed en je hoeft niks aan je situatie te veranderen. Twijfel je of de belegging nog bij je past of wil je weten wat de gevolgen zijn van dalingen en stijgingen op de beurs? Maak gerust een afspraak via info@taartbynihal.nl of 013 203 69 80 of kijk op www.taartbynihal.nl/contact

 

Een steuntje in de rug, is altijd welkom!

Wat is een schenking?

Een schenking is een bedrag of een artikel van waarde wat je aan iemand geeft. Denk aan een woning, auto of kunstwerk maar ook een vakantie kan als schenking worden gezien. Hierdoor word jij als gever een stuk armer en de persoon die het ontvangt een stukje rijker. Dus als jij een auto aan iemand schenkt, dan heb jij de auto al betaalt en niet meer in jouw bezit (dus armer) en de ander die heeft dankzij jou een auto (dus rijker).

Een schenking kun je jaarlijks of eenmalig doen. In deze blog heb ik het over een jaarlijkse schenking.

Betaal je belasting over een schenking?

Je betaalt niet altijd belasting, want het is afhankelijk wat je aan schenking ontvangt. In Nederland betaal je schenkbelasting en dat betaalt de persoon (instellingen kunnen ook een schenking ontvangen) die de schenking ontvangt. Het is om die reden erg belangrijk dat je eerst beoordeelt of jouw schenking nog extra kosten met zich meebrengt!

Stel dat jij aan je buurman, een lieve man die zijn baan net verloren is, een bedrag van € 5.000,- gaat schenken. Dat mag natuurlijk, maar helaas betaalt jouw buurman daar € 526,80 over, het tarief voor schenkbelasting is 30%. Hij mag € 3.244,- belastingvrij (2021, i.v.m. bijzonder coronajaar wordt het eenmalig met € 1.000,- verhoogd) ontvangen en over het restant van € 1.756,- moet hij schenkbelasting betalen. Het zou zonde zijn als hij jouw zuurverdiende geld zomaar moet weggeven…

Wat zijn de belastingvrije schenkingen?

Je mag jaarlijks schenken, dat is namelijk aan jou en de dikte van de portemonnee. Wil je schenkbelasting voorkomen, dan houd je je aan de belastingregels en maak je gebruik van de belastingvrije schenkingsbedragen.

Wie ontvangt de schenking? Wat is het vrijgestelde bedrag?
Kinderen € 5.677,-
Anderen (bijv. buurman, ouders etc.) € 2.274,-

Over schenkingen tot € 130.425,- betaal je 10% schenkbelasting als het om kinderen en/of ouders gaat en 30% als het om de buurman gaat. Ontvang je een schenking van meer dan € 130.425,- dan zijn de tarieven 20% (kinderen en/of ouders) en 40% (bijvoorbeeld de buurman).

Heb jij toch nog extra hulp nodig of heb je geen adviseur?

Heb je vragen over jouw persoonlijke situatie? Blijf dan niet in onzekerheid en stel hier jouw vraag of maak een kennismakingsafspraak: persoonlijk of virtueel/telefonisch.

Heb je andere onderwerpen/vragen die je graag in een blog wil teruglezen, dan houden wij ons aanbevolen voor suggesties. Laat hier jouw voorkeur voor een onderwerp weten!

Hebben jullie de inkomsten en uitgaven onderling goed verdeeld? 

Hebben jullie de inkomsten en uitgaven onderling goed verdeeld? 

Dolverliefd samenwonen of (bijna) jullie nieuwe woning betrekken, klinkt als een droom. Je bent in gedachten al aan het inrichten en de kleuren voor de muren aan het uitkiezen.

Soms zit je dan echt op een roze wolk en is het praten over financiën nog best een ding. Zeker als het inkomen niet te vergelijken is of de woning niet in gezamenlijk eigendom (bijvoorbeeld één hoofdhuurder in de overeenkomst) is.

Toch wil ik je vragen om positief kritisch te blijven, omdat je hiermee miscommunicatie/irritatie in de toekomst kunt vermijden. En vergeet ook niet het ontbreken van commentaar als je net die ene tas of schoenen wil kopen!

Er zijn verschillende manieren om de inkomsten en uitgaven te berekenen. Je kunt de beide inkomsten op één hoop gooien, daar de huishoudelijke uitgaven in mindering brengen en het restant door twee delen. Zo hebben jullie beide hetzelfde bedrag om naar eigen wens te besteden.
–   Je kunt de helft van je inkomen naar de gezamenlijke rekening overboeken. De huishoudelijke uitgaven worden daarvan voldaan.
–   In beide situaties wordt de minst verdiende partner flink bevoordeeld. Je zou ook kunnen kiezen voor een inbreng in de huishoudelijke uitgaven o.b.v. het inkomen.

Bereken hier

 

Hierboven heb ik een makkelijke berekening voor je en die kun je steeds bijstellen bij een daling/stijging van het inkomen! Heb je vragen? Mail deze naar info@taartbynihal.nl of bel naar 013 – 203 69 80. Een kennismakingsgesprek is altijd kosteloos.

Shop till you drop!

Shoppen, een hobby van menig man en vrouw! Jong of oud, shoppen kent vele doelgroepen. Wat heeft shoppen nu met geld te maken? Wie kent de uitdrukking “geld moet rollen” (wordt vaak na een shopsessie als excuus gebruikt) of “die heeft een gat in haar hand” (ja vaak wordt hier een vrouw mee bedoeld en wederom wordt hier het shopgedrag bedoeld).

Geld verdienen met shoppen

Ja, juist door te shoppen kun je geld creëren. Denk hierbij aan shoppen tussen verschillende energiemaatschappijen, (zorg-)verzekeraars en gewilde elektronica (dit lijstje is ongelimiteerd). Heb je ook eens aan shoppen gedacht in de zin van kwalitatieve en duurzame artikelen? Een Miele wasmachine (die 20 jaar meegaat) in plaats van een Beko wasmachine (die 5 jaar meegaat, uitzonderlijke ervaringen daargelaten). Een tijdloze kwalitatieve/duurdere jurk of broek gaat vaak langer mee, dan een van de Primark. En nee, het hoeft niet allemaal nieuw te zijn. Gelukkig kun je prima slagen op de verschillende vintage websites en winkels die we in Nederland rijk zijn!

Duurzaam shoppen

Door kwalitatieve spullen van anderen te kopen, zorg je meteen voor een duurzamere wereld. Wist je dat bij 6 kledingstukken minder kopen, je bijna 40kg CO2-uitstoot per jaar kunt besparen? (Bron: Milieu Centraal) Nou, ik wist dat niet, om heel eerlijk te zijn. Dus ook ik probeer zoveel mogelijk kwalitatieve, tijdloze kledingstukken te kopen. Mijn kleding verkoop ik dan ook met alle liefde aan een volgende fashionista en gebruik accessoires om aan het modebeeld te voldoen. Alhoewel dat modebeeld, creëer je zelf!

Vijf tips bij het shoppen

Kun je het shoppen niet links laten liggen, dan is dat helemaal niet erg. Stimuleer jezelf om de volgende vijf tips ter harte te nemen:

 1. Bij de supermarkt, kijk naar de kiloprijzen (staat vaak in het klein rechtsonder het prijskaartje);
 2. Bij de kledingzaak, vraag wanneer de sale start en hoe je het artikel moet wassen. Je bent echt niet de eerste die een verkeerd wasje gedraaid heeft. Sommige kledingzaken bieden hun klanten wel eens 10% korting aan, dus wees niet te verlegen. Een blije klant is immers een vaste klant;
 3. Lees de kleine lettertjes, want als het te mooi is om waar te zijn….dan is dat vaak ook;
 4. Bouw een winter/zomer kast op, want een zomerjurkje met panty en vestje kan ook prima met de Nederlandse warme winters;
 5. Bedenk bij het kopen, welk item in de eigen kast verkocht kan worden. Zo heb je geen keuzestress, maak je de aankoop geoorloofd en wordt iemand anders met jouw item verblijd.

Wil jij 30 dagen lang aan de slag met je financiën en geld gaan besparen of juist vermogen gaan opbouwen? Klik dan hier om dagelijks tips te ontvangen. Anderen gingen je voor en zeiden dit daarover:

Heb jij toch nog extra hulp nodig of heb je geen adviseur? Heb je vragen over jouw persoonlijke situatie? Blijf dan niet in onzekerheid en stel hier jouw vraag of maak een kennismakingsafspraak: persoonlijk of virtueel/telefonisch.

Heb je andere onderwerpen/vragen die je graag in een blog wil teruglezen, dan houden wij ons aanbevolen voor suggesties. Laat hier jouw voorkeur voor een onderwerp weten!

Besparen, what else?

Besparen, waar denk je dan aan? Vraag het aan de gemiddelde Nederlander dan krijg je het volgende te horen: elektriciteit, water, hypotheek, bezuinigen, geld apart leggen en aan de toekomst denken. De een denkt aan praktische zaken om de maandelijkse rekening te verlagen en de ander denkt aan het waarmaken van toekomstige plannen.

Bij besparen denk je vooral dat je moet (ja, je leest het goed) besparen vanwege je behoefte aan geld. Geld, omdat je maandelijks inkomen te kort komt of juist een maandelijks overschot wil creëren. Veel mensen kiezen pas voor besparen als ze in bovengenoemde situatie zitten. Best vreemd eigenlijk, want wij Nederlanders zijn dol op gratis en korting. Waarom is besparen dan geen onderdeel van onze leefstijl?

Money mindset

Besparen heeft alles met onze money mindset te maken, want besparen ruikt naar tekorten. “Ik heb geld nodig om te leven en daarom bespaar ik”. “Of; Marie we moeten nu gaan besparen, want ik ben mijn baan verloren”. Zeker als je in je jeugd niets kon of mocht uitgeven, omdat je ouders moesten besparen.

Geld maakt geld

Laten we je money mindset eens een positieve draai geven, want door alle besparingen houd je geld over. Ja… geld om weer geld te maken. En nee, ga geen nieuwe biljetten met de thuisprinter afdrukken. Ga de besparing van de boodschappen apart leggen (of in een spaarpot doen). Gelukkig tonen veel supermarkten de besparing op de kassabon aan. Dat geldt overigens ook voor de energierekening, daarvan weet je ook van te voren wat je maandelijks bespaard. Als dat € 50,- per maand is, zet dat bedrag ook maandelijks weg op een aparte rekening. Beter nog, ga ermee beleggen. Want € 50,- per maand op de spaarrekening wordt € 600,- per jaar of € 613,- bij 4% beleggingsrendement.

Moraal

Maak van besparen een gewoonte, want we betalen niet graag te veel. Daarnaast genieten we meer van onze aankopen als het voor de helft van de prijs is. Besparen is verstandig met je geld omgaan en door er een doel aan te hangen, maakt dat het ook nog eens leuk! Wie wil er niet een extra reisje, speciale tas/schoenen, nieuwe elektronica etc. Begin klein en maak het groter als je het kan missen.

Wil jij 30 dagen lang aan de slag met je financiën en geld gaan besparen of juist vermogen gaan opbouwen? Klik dan hier om dagelijks tips te ontvangen.

Heb jij toch nog extra hulp nodig of heb je geen adviseur? Heb je vragen over jouw persoonlijke situatie? Blijf dan niet in onzekerheid en stel hier jouw vraag of maak een kennismakingsafspraak: persoonlijk of virtueel/telefonisch.

Heb je andere onderwerpen/vragen die je graag in een blog wil teruglezen, dan houden wij ons aanbevolen voor suggesties. Laat hier jouw voorkeur voor een onderwerp weten!

Balen, ik heb een pensioengat!

Heb jij onze twee eerdere blogs in dit pensioen drieluik gelezen?

Chapeau! Jij wil echt met jouw pensioen aan de slag. Heb je dat nog niet, dan raad ik je het wel aan. Deze drie blogs zorgen ervoor dat jij een aantal stappen met betrekking tot jouw pensioeninkomen zet. Je zorgt voor meer duidelijkheid en zekerheid. We weten immers allebei dat jij jouw portemonnee beheerd en dat het om die reden erg belangrijk is om zelf de regie te houden.

Dus ook al heb je een pensioengat, veel Nederlanders hebben dit, je bent dus niet alleen.

Ongeacht je leeftijd kun je jouw pensioengat verkleinen. Je hebt namelijk twee knoppen waar je aan kunt draaien, je uitgaven- en je inkomstenpatroon.

Heb jij je uitgavenpatroon nog niet inzichtelijk, ga daar allereerst mee aan de slag.

Dan weet je immers, wat jouw inkomen minimaal mag zijn. Terwijl je hiermee bezig bent, kun je jouw inkomenspatroon inzichtelijk maken. Dan rest nu de belangrijkste vraag, wat mag jouw investering minimaal zijn om het pensioengat aan te vullen. Met andere woorden, hoe groot mag jouw vermogen zijn, om jezelf maandelijks het pensioengat te laten aanvullen?

Nou is dat altijd een moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat het een zo ver van je bed show is. Toch hebben een aantal schrijvers zich hieraan gewijd, waaronder “Financial Freedom” van Grant Sabatier. Hij hanteert een rekenmodel, wat jij hieronder zelf kunt invullen.

Aan de hand van het rekenmodel, zou je kunnen beoordelen waar je hulp bij nodig hebt!

Met andere worden, hoe ga je het vermogen opbouwen? Fijne gedachten dat jij nu geen reden meer ziet om de pensioenopbouw uit te stellen. En als je daar hulp bij nodig hebt? Iemand erbij wil hebben die buiten het gezin staat en met jullie meedenkt? Maak dan gebruik van een vrijblijvende kennismaking: persoonlijk of virtueel/telefonisch ().

Heb je andere onderwerpen/vragen die je graag in een blog wil teruglezen, dan houden wij ons aanbevolen. Laat virtueel/telefonisch jouw leesonderwerp weten!

Heb ik een pensioengat?

Voor je weet of je een pensioengat hebt, moet je eerst weten wat het is! Een pensioengat wil zeggen dat jij op een bepaald moment minder pensioen hebt opgebouwd. Dat kan doordat je van baan gewisseld bent en jouw nieuwe werkgever een andere pensioenregeling heeft, dan jouw oude werkgever. Het kan ook zijn omdat je je baan verloren bent of juist je baan hebt opgezegd! Een scheiding kan ook tot een pensioengat leiden, vooral als er pensioen aan elkaar wordt toebedeeld!

Laten we eens met de basis beginnen en de oude gedachten weer eens onder de loep te nemen.

Vroeger, ja toen mensen nog 40 jaar in dienst waren bij dezelfde werkgever! Zou het pensioeninkomen incl. het AOW inkomen nagenoeg gelijk mogen zijn met 70% van het laatst verdiende inkomen. Dus met andere woorden: Een inkomen uit werk van € 50.000,- stond gelijk aan een pensioeninkomen van € 35.000,-. Dat waren dan jouw pensioenrechten gecombineerd met (vaak) het gehuwden AOW. De gedachten hierbij was vaak, dat het netto pensioeninkomen (door alle belastingvoordelen voor AOW-gerechtigden) dan nagenoeg gelijk was met het inkomen uit werk.

Die oude gedachten waren nog niet zo verkeerd!

Alleen de tijden zijn veranderd. Denk hierbij aan andere pensioenwensen, andere gezinssamenstellingen en andere inkomens. Stel dat we de oude gedachten als simpele basis zouden nemen, dan ziet het er als volgt uit:

 • Stap 1, Ga naar mijnpensioenoverzicht.nl en log in met je Digid code. Selecteer jouw situatie en je krijgt een mooi overzicht van jouw AOW- en Pensioeninkomen.
 • Stap 2, Ga jouw uitgavenpatroon (kasboek) eens na. Hanteer een gemiddeld uitgavenpatroon, want je moet ergens van uitgaan.
 • Stap 3, Vul het onderstaande overzicht in. Let op: Zaken als belasting en inflatie zijn niet meegenomen in de berekening. Ook wordt hier de aanname gedaan dat het AOW inkomen in stand gehouden wordt. Het heeft uitsluitend als doel om je een idee te geven van jouw mogelijke pensioengat.

Fijne gedachten dat jij nu geen reden ziet om de pensioenopbouw uit te stellen.

En als je daar hulp bij nodig hebt? Iemand erbij wil hebben die buiten het gezin staat en met jullie meedenkt? Maak dan gebruik van een vrijblijvende kennismaking: persoonlijk of virtueel/telefonisch.

Heb je andere onderwerpen/vragen die je graag in een blog wil teruglezen, dan houden wij ons aanbevolen. Laat hier jouw leesonderwerp weten!