De belastingaangifte komt er weer aan!

We hebben geen testament opgemaakt, zo erg kan dat niet zijn!

Het komt vaak voor dat je al even getrouwd of samenwonend bent en nog een keertje een testament wil laten opmaken. Natuurlijk hoop je dat het lezen/uitwerken van een testament lang op zich laat wachten, want niemand wil aan de dood denken. Toch is het verstandig om het laten opmaken van het testament hoog op je to do-lijstje te zetten.

Ben je getrouwd of heb je geregistreerd partnerschap, dan ben je voor de wet elkaars erfgenaam. Overigens zijn de (pleeg-)kinderen ook erfgenaam, maar mocht je geen partner of kinderen hebben, dan wordt er gekeken wie dan je erfgenamen kunnen zijn, denk aan je (groot-)ouders, broers, zussen, neven, nichten etc.

Heb je geen directe familieleden (in de wet staat wie daar onder vallen), dan valt jouw erfenis binnen de staatskas. Dit alles staat allemaal in de wet, dus de overheid heeft hier al voor je over nagedacht.  Wil je als samenwoners elkaars erfgenamen zijn, dan moet er een testament aanwezig zijn. Dat geldt overigens ook als je jouw partner of zelfs een van de kinderen wil onterven. Er zijn meerdere redenen om een testament op te maken, maar dat volgt in latere blogs!

Ik heb in een eerdere blog het belang van een goede administratie besproken. Hierdoor weet je niet alleen hoe groot of laag de nalatenschap van de overledene is, maar ook hoe deze verdeeld moet worden over de erfgenamen. Zeker als de ene ouder, later dan de andere ouder overlijdt. Vaak laat de eerste ouder al een erfenis achter maar deze wordt vaak nog niet onder de erfgenamen verdeeld. In Nederland mag de langstlevend partner vaak gebruik blijven maken van de erfenis van de overleden partner. Hier kun je overigens in een testament ook van afwijken!

Gelukkig staan er in de wet ook wat handige zaken om de erfbelasting in de toekomst te verlagen, namelijk de wettelijke rente! Wist jij dat je als erfgenaam recht hebt op een wettelijke rente als de erfenis nog niet verdeeld is en jouw vader/moeder nog in leven is? Je hebt immers de erfenis nog niet op jouw rekening ontvangen en daar moet de ouder een rente over betalen. De wettelijke rente is 6% en moet je in de aangifte erfbelasting vermelden.

Hieronder leg ik het met een simpel voorbeeld uit

Jan en Riet zijn al jaren getrouwd en hebben geen huwelijkse voorwaarden of testament. Samen hebben ze drie kinderen opgevoed. Ze hebben een eigen woning met een waarde van € 500.000,- en hebben een hypotheek van € 100.000,-. Ze hebben ook wat vermogen opgebouwd en dat staat op een spaarrekening met een bedrag van € 80.000,-.

Nu is Jan een stuk ouder dan Riet en overlijd als eerste. De erfenis die Jan achterlaat is:

Verdeling nalatenschap na overlijden 1ste ouder.

Aangezien Jan en Riet nooit een testament hebben opgemaakt, geldt de wet. En die zegt dat Riet de langstlevende partner is en het totale vermogen (en dus ook de nalatenschap van Jan) mag gebruiken om zelf een fijn leven te hebben. Klinkt logisch natuurlijk, omdat ze elkaar goed verzorgd willen achterlaten.

Het probleem dat hierna ontstaat is dat de erfgenamen nergens vastgelegd hebben dat ze ieder recht hebben op € 60.000,-. En met de wettelijke rente stijgt het bedrag steeds met 6%. Nu gaat Riet helaas Jan vergezellen, tien jaar na zijn overlijden.

De erfenis die de kinderen van Jan zouden krijgen, was € 60.000,- en 10 jaar later is het met de 6% rente € 107.450,86 per kind geworden. Nu heeft Riet zuinig geleefd en is het totale vermogen van € 480.000,- intact gebleven. Haar erfenis aan de kinderen ziet er dan zo uit:

Verdeling nalatenschap na overlijden 2de ouder.

In het bovengenoemde voorbeeld is geen rekening gehouden met de eerder betaalde erfbelasting vrijstelling en/of uitvaartkosten. Wil je weten waarom het handig kan zijn om over de dood te praten, lees dan hier de blog . Wil je weten wat TAART by Nihal hierin voor je kan beteken? Lees dan hier meer over nalatenschapsadvisering .

Heb je vragen over het voorbeeld hierboven, jouw persoonlijke situatie of heb je net te maken met een (toekomstig) overlijden? Blijf dan niet in onzekerheid en stel hier jouw vraag of maak een kennismakingsafspraak: persoonlijk of virtueel/telefonisch .

Heb je andere onderwerpen/vragen die je graag in een blog wil teruglezen, dan houden wij ons aanbevolen. Laat hier jouw leesonderwerp weten!

Administratie na de dood

Administratie na de dood, je ontkomt er niet aan!

Veel mensen staan er niet bij stil, maar na een overlijden heb je flink wat administratie te doen! De banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders en natuurlijk de Belastingdienst willen weten wat ze moeten doen en wat er aan vermogen aanwezig is. Vaak geldt dat ook voor erfgenamen , de ene rekent zich rijker dan de ander.

Wist jij dat je de erfenis niet meteen hoeft te accepteren? Dit kan handig zijn als je vooraf weet dat er veel schulden zijn, maar ook als je de administratie van jouw ouder niet eerder hebt ingezien. Ze noemen zo’n “voorlopige” acceptatie een beneficiaire aanvaarding. Het is dan de bedoeling om een overzicht te maken (een boedelbeschrijving) van de schulden en van het vermogen. Als het vermogen groter is dan de schulden is, dan kun je de erfenis onder de erfgenamen verdelen. Zijn er alleen schulden? Dan worden deze zoveel mogelijk afgelost met het aanwezige vermogen en is er geen erfenis. De erfgenamen hoeven de schulden onderling niet te verdelen! Het overzicht van de schulden en het vermogen wordt trouwens via de Kantonrechter gecontroleerd. Dus je bent privé dan ook niet aansprakelijk!

Let op, soms heb je zonder het weten een erfenis aanvaard (met andere woorden, geaccepteerd). Dit kan het geval zijn als je een achterstallige rekening hebt betaald of inboedel hebt verkocht. Ook het meenemen van sieraden uit de kluis valt hieronder.

Als erfgenaam heb je ook te maken met een digitale erfenis . Denk hierbij aan de vele social mediakanalen die we inmiddels rijk zijn! Het overnemen van de kanalen kan wettelijk gezien ook onder het aanvaarden van de nalatenschap vallen, dus doe dit niet onbezonnen. Probeer voor jouw erfgenamen alle kanalen, wachtwoorden en gebruikersnamen op een veilige maar logische plek achter te laten. Het mooiste zou zijn als al die gegevens in een social media testament worden vastgelegd en in een digitale kluis of Cloud worden achtergelaten. En jij als erfgenaam krijgt dan de inloggegevens.

Moraal van het verhaal, doe geen aannames en boordeel vooraf wat je als erfgenaam op je bordje krijgt; een positieve of negatieve erfenis. En als je daar hulp bij nodig hebt? Iemand erbij wil hebben die buiten het gezin staat en met jullie meedenkt? Maak dan gebruik van een vrijblijvende kennismaking: persoonlijk of virtueel/telefonisch.

Praten over de dood, kan voor opluchting zorgen!

Misschien is het in deze tijd (covid-19 pandemie) helemaal niet zo gek om het over de dood te hebben. En toch doen we het niet graag. Het komt te dichtbij, het is een ongemakkelijk onderwerp en over geld wil je het al helemaal niet hebben. Een ietwat negatieve benadering van de dood.

Gelukkig kan het ook anders. Je kunt de achterblijvende familieleden vertellen hoe je de eigen uitvaart voor je ziet. Je kunt alvast beoordelen of je bij het wegvallen van jouw partner concessies moet doen, op het huidige leefpatroon. En andersom natuurlijk ook. Je kunt de overblijvende familieleden vertellen, hoe de verdeling van de toekomstige nalatenschap eruit ziet. En juist dat laatste puntje, de nalatenschap, is van belang!

Wij Hollanders praten niet graag over geld, want stel je eens voor dat een ander het beter heeft. Aan de andere kant willen we wel weten hoe de buurman de nieuwe auto heeft kunnen betalen. Geld in combinatie met de dood, is een nog groter taboe!

Kinderen willen het niet met de ouders bespreken, want misschien denken de ouders dat ze op het geld zitten te azen. Met geld bedoel ik ook sieraden, kunst, auto’s en dus de volledige inboedel. Aan de andere kant twijfelen de ouders of de kinderen geholpen zijn met een voorschot op de erfenis en weten ze ook niet wat de toekomst voor ze in petto heeft. Denk aan die schoondochter waar je totaal geen klik mee hebt en dat ze misschien nu al van je zuurverdiende geld gaat genieten. Of wat dacht je van de stijgende zorgkosten, waarvoor de huidige spaarrekening ingezet kan worden.

Bekijk het eens van de positieve kant: Zou het niet fijn zijn als je met je dierbare familieleden gaat zitten en bespreekt wat je na je overlijden geregeld wil zien? Dat er een document met uitvaartwensen voor ze klaarligt? Dat er beschreven staat wie de kast en wie de trouwringen krijgt? En nog mooier, zou het niet fijn zijn als je vooraf al een gedeelte van de erfenis kunt overdragen. Scheelt weer een slok op de borrel wat betreft de erfbelasting en je ziet meteen wat voor moois er met het geld gedaan wordt.

De rode draad in dit verhaal is dat alles genoteerd staat, iedereen (nou ja, niet de buurman natuurlijk) ervan op de hoogte is en, wanneer jij dat niet wil, die ene schoondochter geen rechten heeft.

Fijne gedachten toch? Stel gesprekken over de dood daarom niet uit. En als je daar hulp bij nodig hebt? Iemand erbij wil hebben die buiten het gezin staat en met jullie meedenkt? Maak dan gebruik van een vrijblijvende kennismaking: persoonlijk of virtueel/telefonisch.

Hey Student, begin eens met beleggen!

Hey Student, begin eens met beleggen!

Zie jij het al voor je, een student die de Dow Jones (de oudste aandelenindex van de Verenigde Staten) en de AEX (de belangrijkste Nederlandse beursindex) in de gaten houdt?
Ja, ik hoor je al gniffelen. Eerlijk is eerlijk, ik moest er ook even om gniffelen. Maar zo gek zou het niet hoeven te klinken.

 

Als student leid je vaak een onbezonnen leven. Je studeert, je hebt een bijbaantje en hopelijk een druk sociaal leven. Vaak kom je geld tekort en los je dat op met simpele, maar o zo lekkere, macaronimaaltijden! Een biertje in de kroeg kost tegenwoordig € 3,-. Wat als je nou 10 biertjes of wijntjes minder zou drinken per maand en daardoor € 30 tot € 50,- per maand opzij zou zetten? Opzij zetten door juist te gaan beleggen? Klinkt best oké toch, lees eens mee met de onderstaande voorbeelden.

Voorbeeld 1

Dan behaal je met een totale inleg van € 10.800,- een belegd vermogen van +/- € 20.998.-. Klinkt niet verkeerd toch? Met de huidige (negatieve) rente ga je dat zeker niet behalen.

Voorbeeld 2

Dan behaal je met een totale inleg van € 18.000,- een belegd vermogen van +/- € 34.997.-.  In beide situaties verdubbel je bijna je inleg. En dan ga ik nog uit van een voorzichtige risicohouding.

In de onderstaande voorbeeld zie je hoe jouw beleggingen verlopen als je 6% of 2% rendement in 30 jaar zou behalen.

Voorbeeld 4 Voorbeeld 3

In de situatie van 6% rendement zou het belegd vermogen € 50.281,- worden en bij 2% rendement wordt het belegd vermogen € 24.828,-. Je kan mij niet vertellen dat je geen € 30,- of € 50,- per maand apart kunt zetten om mee te beleggen. Alleen zoals je ziet beleg je voor de lange termijn. Voor korte/snelle resultaten adviseer ik je dit niet onbezonnen te doen. Bespreek om die reden vooraf jouw wensen met een adviseur.

 

Handige weetjes:

  • Wist je dat als de bank zou omvallen je beleggingen nog enigszins veilig zijn? Ze staan buiten het bancaire vermogen, omdat je onderdelen van andere bedrijven in bezit hebt en de bank de aan- en verkoop alleen faciliteert.
  • Wist je dat hoe jonger je bent, hoe meer risico je kunt lopen? Je hoeft immers niet meteen een pensioeninkomen uit te laten betalen, een huis te kopen of verbouwing te realiseren.

 

Eigenlijk is starten met beleggen als student een prima periode, vooral als je het beleggen aan professionals overlaat. Dat scheelt je kopzorgen en een minder risicovolle portefeuille.

 

Wil jij met een groter bedrag beleggen, dan raad ik je aan om een adviseur aan de hand te nemen. Plan hier een kennismakingsgesprek met ons in. Beleggen doe je met een doel, neem daarvoor passend risico!

 

NB: In deze blog zijn de inflatie- en belastingcijfers niet meegenomen.

 

Iedereen kan beleggen

Iedereen kan beleggen!

Vorige week had ik een lunchafspraak met een vriendin. Ze vertelde mij trots dat ze 30% rendement had op haar beleggingen. Ze werd door haar vader getipt om aandelen van een grootbank te kopen. Ze stonden historisch laag, ze had extra spaargeld (met andere woorden, ze kon het geld missen) en wilde het eens uitproberen. Iedereen kan beleggen, dus wilde ze dat ook!

Iedere belegger (groot en klein) hoopt een mooie klapper te maken. Wat als je 20 jaar geleden aandelen van Apple had gekocht? Wat als je aandelen van een bedrijf had gekocht, waarbij  elektrische auto’s aan de lopende band gemaakt werden. Ja, dat wat als blijft een dingetje.

Het is helemaal niet gek om aandelen te kopen van bedrijven waar jij zelf graag komt of waar onderdelen van jouw favoriete gerecht vandaan komen. Sterker nog, als anderen met jou daar ook graag komen of producten afnemen, dan kan het zelfs aantrekkelijk zijn om er aandelen van aan te kopen. Het bedrijf maakt dan steeds meer winst en wordt aantrekkelijker in de beleggingsmarkt. En ik hoef je niet te vertellen dat een aantrekkelijk bedrijf ook in waarde stijgt

Gelukkig kun je tegenwoordig gewoon zelf beleggen. Dit kun je bij de eigen bank of bij verschillende internetpartijen, zoals BUX, De Giro en Flatex doen. Het voordeel van de genoemde partijen (en nee, hier heb ik ook geen aandeel in), zijn de lage beheer-, aan- en verkoopkosten.

Probeer het eens uit met geld wat je kunt missen en op structurele basis. Volg de kranten en lees achtergrond informatie over de bedrijven om te beoordelen waarin je wil beleggen. Het hoeft niet veel tijd te kosten maar zo heb je onbewust een flinke beleggersrekening opgebouwd. Houd wel in gedachten dat door mismanagement binnen een bedrijf, hoge financieringen, politiek klimaat en economische/gezondheidscrisis de resultaten tegen kunnen vallen of zelfs verdampen.

Vergeet niet dat als je aandelen van een bedrijf koopt, je ook nakijkt of er dividend wordt uitgekeerd. Dividend is een extra beloning voor de belegger, omdat het bedrijf winst behaald. Het kan zijn dat het dividend in geld wordt uitbetaald, maar het kan ook zijn dat je hier meer aandelen voor ontvangt. Jouw grote voordeel als belegger: naast waardestijging, ontvang je nu ook passief inkomen!

Wil jij met een groter bedrag beleggen, dan raad ik je aan om een adviseur aan de hand te nemen, plan hier een kennismakingsgesprek in. Beleggen doe je met een doel en neem daarvoor passend risico!

 

 

Beleggen is niet duur!

Beleggen is niet duur!

Tijdens de vakantie, hoe groot of klein deze is, probeer ik zoveel mogelijk boeken te lezen. Het lezen van boeken zie ik niet alleen als vermaak, maar ook als inspiratie. Sommige onderwerpen leiden tot nieuwe blogs of een manier van adviseren, zo een boek over beleggen.

Beleggen wordt steeds actueler, zeker nu we net uit een (krediet-)crisis zijn en misschien een volgende crisis ingaan. Je belegt altijd met een reden, namelijk meer rendement behalen dan op de spaarrekening. Beleggen kan in verschillende varianten, maar nu wil ik het voornamelijk over beleggingsfondsen hebben.

Een beleggingsfonds is niets anders dan met andere beleggers op een goedkope manier beleggen. Je koopt met z’n allen aandelen (stukjes van een bedrijf) en obligaties (leningen aan bedrijven). Dit gebeurt in verschillende branches en verschillende landen. Dat pakket(-je) met aandelen en obligaties wordt door een beleggingsbeheerder voor je bijgehouden. Zij doen de aan- en verkoop van de (niet-) interessante aandelen en obligaties. Hier betaal je beheerskosten voor en de hoogte is afhankelijk van de grootte van jouw pakket(-je).

Beleggen vanwege het rendement is al een goede reden, maar heb je een bepaald doel voor ogen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan pensioen, studie kinderen of een vakantiewoning. Als je een doel voor ogen hebt, dan weet je ook wanneer je dat wil bereiken. Dat zal iedere adviseur ook aan je vragen, omdat het belangrijk is hoeveel risico je wilt nemen om het te behalen.

Je kunt al voor een klein bedrag beoordelen of beleggen bij je past. Een goed voorbeeld hiervan is Peaks (en nee hier heb ik geen aandelen in). Je kunt voor een euro per dag beleggen, je bekijkt de resultaten via een flitsende app en je kunt snel geld overboeken/opnemen. Wil jij met een groter bedrag beleggen, dan raad ik je aan om een adviseur in de arm te nemen, plan hier een kennismakingsgesprek in.

Beleggen doe je met geld, wat je op langere termijn kunt missen!

Heb jij de balans al opgemaakt?

Het vakantieseizoen is begonnen, maar met de uitbraak van Covid-19 voelt het wat onwennig. Kun je je favoriete vakantiebestemmingen bezoeken? Wat te doen als je in Nederland wil blijven? Stel dat het allemaal meevalt en je spijt krijgt? Allemaal vragen die je doen twijfelen over je uiteindelijke keuze.

Wat je ook gaat doen, je kunt eindelijk de rust pakken om de balans op te maken. We zijn immers een halfjaar verder. Hoe staat jouw financiële plaatje ervoor?
Staat jouw woning bij een evt. financiële crisis meteen onder water? Blijft jouw inkomen op niveau (meer dan € 68.507,-)? Weet dan dat je 49,50% inkomstenbelasting betaalt. Dit is nu het moment om kosten te maken om hogere belastingaftrek te genieten. Denk hierbij aan studiekosten, inleg voor pensioengat en vooruitbetalen van hypotheekrente.

Heb je het saldo van jouw spaar- en beleggersrekening bekeken? Kom je boven het heffingsvrij vermogen van € 30.846,- per persoon? Weet dan dat je belasting gaat betalen over het meerdere, boven dat bedrag. De Belastingdienst bekijkt op 1 januari van volgend jaar wat het saldo van jouw vermogen is. Misschien is het interessant om aan de (klein)kinderen te schenken? Of om een gedeelte van de hypotheek af te lossen? (Je kunt natuurlijk ook aankopen doen, die het woon- en leefgenot vergroten!)

Met de voorbeelden die ik hierboven benoem, kan ik eindeloos doorgaan. Mijn doel is om je aan het denken te zetten. Houd de regie over de eigen financiën en vergroot jouw leefgenot. Schenk eens met de warme hand, zodat je kunt zien wat voor moois er met jouw geld gedaan wordt. Zorg dat je meer vrije tijd creëert, dat kan wanneer je niet zoveel hoeft te werken door de lage uitgaven.

Heb jij een onderneming? Gebruik nu de tijd om te beoordelen of je investeringen kunt doen. Hiermee verlaag je de winst en betaal je minder inkomstenbelasting. Bekijk ook de zakelijke kosten die je maakt. Doe jezelf zeker niet te kort! Twijfel je of heb je aanvullende vragen? Weet dat je gebruik kunt maken van de strippenkaart.

Heb je vragen? Mail deze naar info@taartbynihal.nl of bel naar 013 – 203 69 80.

E-bike op de zaak

E-bike op de zaak

Velen van ons denken aan de reclames met lachende ouderen die in de polder fietsen. Blij met de omgeving, maar vooral met de e-bike (een fiets met trapondersteuning). Tegenwoordig is een dergelijke fiets niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Studenten, ouderen, jong volwassenen, maar ook ondernemers weten dit vervoersmiddel te vinden. Waarom zou jij een e-bike op de zaak moeten zetten?

Een e-bike op de zaak zetten kan al, als je de fiets meer dan 10% zakelijk gebruikt. Dat is inclusief woon- en werkverkeer. De fiets wordt als ondernemingsvermogen gezien!

Redenen om een e-bike op de zaak te plaatsen zijn zeker fiscaal te noemen. De BTW op een nieuwe fiets is volledig aftrekbaar. Dit betekent wel dat je een bijtelling voor privégebruik moet opvoeren in de BTW aangifte (handig om dit in het vierde kwartaal te benoemen). De aanschafkosten zijn een zakelijke aftrekpost voor de inkomstenbelasting en afschrijving is voor een periode van vijf jaar. Naast dit alles heb je recht op een kleinschaligheidsaftrek (bij een aanschafprijs > € 450,-). Heb je een fiets onder de noemer “Speed pedelecs” aangekocht? Dan heb je dubbel pret, omdat deze fietsen in de milieulijst zijn opgenomen (als motorfiets). Hierdoor maak je aanspraak op de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de milieu-investeringen (VAMIL).

De milieu-investeringsaftrek bied je de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Je kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Met de VAMIL kun je een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven verminder je de fiscale winst en betaal je nog minder belasting in dat jaar. Wie houdt daar niet van!

Heb je vragen? Mail deze naar info@taartbynihal.nl of bel naar 013 – 203 69 80.

Goed financieel advies gaat over meer dan alleen geld!

Wat een algemene titel denk je waarschijnlijk. Ik doe meteen de aanname dat je financieel advies nodig hebt bij de volgende zaken:
• Hypotheek
• Pensioen
• Overlijdensrisicoverzekering

Een hypotheek heb je nodig om jouw droomwoning aan te kopen, dus hypotheek is een middel om de woning te krijgen. Sta je er ook wel eens bij stil hoe je diezelfde droomwoning kunt behouden als je niet meer gelukkig wordt van je werk? En stél dat je ineens ongeneselijk ziek wordt, wil je dan tijd met jouw gezin om mooie herinneringen te maken of de druk ervaren dat je je financiën moet doorlopen?

Een pensioen is een verzamelterm voor het inkomen wat je ontvangt, wanneer er geen verplichting meer is om te werken. Waarschijnlijk heb je een respectabele leeftijd bereikt om AOW aan te vragen of heb je besloten om daar niet langer op te wachten. We weten niet zeker of de AOW blijft bestaan, maar toch nemen we niet de regie om het huidige pensioeninkomen tegen het licht te houden en met het huidige en toekomstige uitgavenpatroon te vergelijken. Sterker nog, we zijn ondernemer(-ster), dan is pensioen zelfs iets voor later, vaak als duur bestempeld en het zakelijk vermogen er nog niet naar. Hoe langer je het echter uitstelt, hoe werkelijker het standpunt wordt.

Een overlijdensrisicoverzekering werd ooit bedacht om mensen te laten verzekeren voor het risico van overlijden. En daarmee het risico van ontbrekende hypotheekbetalingen voor de bank op te vangen. Het blijft vreemd dat deze verzekering door mensen zelf betaald moet worden, ik zie nergens een overlijdensrisicoverplichting voor een energiemaatschappij. Tuurlijk bedoel ik niet echt een overlijdensrisicoverzekering, maar wat als zo’n bedrijf failliet zou gaan. Je hebt er maandelijks aan betaald, ik wil zelfs nog blijven betalen om stroom te blijven ontvangen (we zijn daar immers enorm van afhankelijk).

Het bieden van financieel advies is niets anders dan de volgende vragen stellen: Hoe wil jij dat jouw leven eruit ziet op financieel vlak? Hoelang wil je blijven werken? Zie jij jezelf oud worden in deze woning en zoniet waar zou je dan willen wonen? Hoe wil je blijven werken, in loondienst of juist als ondernemer(-ster)? Met andere woorden: Wat vind jij belangrijk in het leven en in hoeverre is dit financieel te realiseren?

Je voelt het waarschijnlijk al, die hypotheek, pensioen, overlijdensrisicoverzekering en alle andere financiële producten, zijn middelen die hierin ingezet kunnen worden. De juiste keuze om de middelen te gebruiken maak je pas als je weet welk financieel advies bij jouw leven past!

Ben jij startend ondernemer(-ster) of loop je met het idee voor een eigen onderneming? Zorg dan voor een goede basis op het gebied van strategie en financiën. Op 4 juli geef ik samen met een mede-onderneemster de training “Je zaak op orde!”. Anderen zijn je voor gegaan en zijn zelfverzekerder in de onderneming gaan staan én voorkomen dat ze in de financiële problemen terecht komen.

Heb je vragen? Mail deze naar info@taartbynihal.nl of bel naar 013 – 203 69 80.